Bäckenbotten nätverksmöte mars 2017

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars. Vi kommer från många delar av landet, Sunderbyn, Umeå, Kalmar, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg och Karlstad. Alla med ett intresse för att lära av varandra om bäckenbottenskador, omhändertagande på BB och fortsatt uppföljning.

Vid varje nätverksträff har vi ett utbildningstillfälle. Denna gång var det bäckenbottenpalpation och bäckenbottenträning som presenterades av barnmorskan Jenny Kugelberg, enhetschef på en barnmorskemottagning i Stockholm. Jenny har arbetat mycket i Tyskland med detta och bekräftar att de har en helt annan och bättre inställning och uppföljning.

Kristina Holmsten från Hudiksvall, som tyvärr inte kunde närvara, skickade deras sfinkterstatistik för 2016: vaginala icke instrumentella förlossningar 0,55 procent, instrumentella förlossningar 1,7 procent. Stort grattis och så inspirerande för oss alla!

Kunskapsstödet från LÖF om bäckenbottenskador är snart klart och beräknas kunna presenteras innan sommaren.

Margareta Persson, Umeå, presenterade data från bristningsregistret och Catharina Zätterström, Stockholm, presenterade ett projekt gällande förbättrad eftervård inom SLL med övergripande mål att förbättra kvalitén på eftervårdsbesöket på mödrahälsovården, öka andelen kvinnor som kommer och öka barnmorskors kompetens om vård efter förlossning (mycket fokus på bland annat bäckenbotten).

Frågor som diskuterades på mötet:

Yttre PDB: Vad ska det heta? Är det en infiltration? Hur den ska den läggas?  Har någon ett PM? Flera kliniker håller på att skriva PM. Gynzone har en bra information på den danska hemsidan. Flera sjukhus har positiva erfarenheter. Yttre PDB som alternativ till PDB eller infiltration föreslås i kunskapsstödet från LÖF. Frågan parkeras till Jönköping.

Patientmedverkan. Viktigt att ta med patienter för att få deras perspektiv och gärna innan ett projekt startas. BB Stockholm har projekt på gång om att fråga kvinnor efter förlossningen om hur de upplevde att ha två barnmorskor med under utdrivningsskedet.
Diskussion om hur samarbetet fungerar när det är två barnmorskor på rummet under utdrivningsskedet kom också upp. Uppsala har goda erfarenheter, de har förbättrat sina resultat och har nu färre sfinkterskador än tidigare. I Kalmar är de alltid två barnmorskor på rummet under utdrivningsskedet; förlösande barnmorska och assisterande barnmorska. De har positiv erfarenhet och tycker bland annat att det även underlättar att bearbeta en jobbig upplevelse. Det finns motargument mot att vara två. Det kan tolkas som ett underkännande av barnmorskans kompetens.

Nästa möte:
konferens Reproduktiv Hälsa den 3 maj 2017 i Jönköping, kommer nätverket delta i programmet för information om nätverket och falldiskussioner med frågor till publiken.
Bäckenbotten nätverket har sedan en egen lunchträff direkt efter föreläsningen.
Lokal anslås på plats.

Bäckenbotten nätverket
Kontakt: Ann Olsson, Kvalitetsutvecklare, Barnmorska, Med. Dr.
Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus

Lämna en kommentar