AMSAK i Stockholm

En ny amningsmottagning har öppnat i Stockholm med några av landets främsta amningsexperter i personalstyrkan. Det känns fantastisk att äntligen få möjligheten att starta en amningsmottagning säger barnmorskorna och amningsspecialisterna från AMSAK amningsmottagningsgrupp.

AMSAK Amningsmottagning kan kvinnor med svårare amnings- och bröstkomplikationer få specialistvård och stöd. Målgruppen är kvinnor som vill amma. Besöken är gratis. Amningsmottagningen kommer att ha hög tillgänglighet med kvalificerad telefonrådgivning och på sikt är det tänkt att ha öppet för mottagning både dagar och kvällar. Tel: 08-6432370

AMSAK Amningsmottagning ligger på Kommendörsgatan 14 i Stockholm.
www.amsak-amningsmottagning.se 

Telefonnummer: 08-6432370

Om AMSAK Amningsmottagning
Mamamia Söder har beviljats SKL-medel för ”förbättrad kvinnohälsa” för att driva en mottagning där kvinnor med svårare amnings- och bröstkomplikationer kan få specialistvård och stöd i primärvården. Verksamheten drivs i projektform under tre år – från januari 2017 till och med december 2019. Projektägare är Mamamia Söder som fått anslag genom nätverksgruppen AMSAK som består av specialistbarnmorskor inom amning i Stockholms läns landsting.

Åren 2017 består personalstyrkan av barnmorskor och amningsspecialister Ann Tiits, Elisabeth Hjärtmyr, Kristin Svensson, Kerstin Lindahl, Gunilla Holland, Viveka Estberger och Elisabeth Granberg. Fler amningsspecialister är tänkta att komma hit efter sommaren. Sofia Zwedberg som varit med i uppstart och planering av mottagningen kommer gå vidare till annat uppdrag.

Telefonnummer: 08-6432370

Projektledare: Ann Tiits
Barnmorska, Mama Mia Söder