Riksdagsbesök i Norrbotten

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa var temat för ett möte anordnat av Norrbottens läns Barnmorskeförening och Vårdförbundet avdelning  Norrbotten då Vänsterpartiets  ordförande Jonas Sjöstedt besökte förlossningsavdelningen på Sunderby sjukhus.

Den 19 januari 2016 besökte partiledaren Jonas Sjöstedt (V) Luleå och förlossningen på Sunderby Sjukhus. Han kom tillsammans med Landstingsråd Glenn Berggård (V) för att diskutera förbättring av förlossningsvården samt insatser för kvinnors hälsa i Norrbotten.

I grunden ligger överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en satsning på 720 miljoner kronor inom området i Sverige under åren 2015-2016.

Jonas Sjöstedt mötte Erica Olsson ordföranden för Vårdförbundet Norrbotten, Elisabeth Lindblad nyinvald styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Norrbotten, Marjo-Riitta Wahlberg Ordförande Norrbottens Läns Barnmorskeförening/Svenska Barnmorskeförbundet, representanter från Kommunal och Läkarförbundet samt personal från förlossningen i Norrbotten.

Klinikchef Anna Pohjanen presenterade Svenska Barnmorskeförbundets och SFOGs gemensamma 10 punkter för jämlik kvinnovård och på vilket sätt det skulle kunna anpassas till Norrbotten. Det diskuterades hur man skulle kunna använda en del av pengarna till utvecklingsbehovet inom hälso- och sjukvården och för kunskap och kompetensförsörjning bland personalen. Jonas Sjöstedt var också mycket intresserad av att få veta hur avstånden i Norrbotten påverkade förlossningsvården samt om det var möjligt för kvinnor att föda hemma och om det fanns ABC-kliniker i Norrbotten.

Efter mötet visades han runt på förlossningsavdelningen på Sunderby Sjukhus där han fick träffa personalen som arbetade kvällspasset. Lokalpolitiker, klinikledning, Vårdförbundet Norrbotten samt Norrbottens läns Barnmorskeförening är överens om att det bör tillsättas en arbetsgrupp för att planera framtidens kvinnovård i Norrbotten.

Kontakta Norrbottens läns Barnmorskeförening ordförande Marjo-Riita Wahlberg för mer information.

Läs mer
10 punkter för God vård i samband med Barnafödande

10 punkter för jämlik kvinnovård

Besök på förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus, Norrbotten.

Lämna en kommentar