Norrbotten: Rapport från årsmöte 2 april 2020

Årsmötet genomfördes 2/4 2020, och på grund av COVID-19 så genomfördes det för första gången helt via webben.  Avgående styrelsemedlemmar  Carola Sundgren och Barbro Grape-Nutti tackas för sin insats och vi välkomnar Lena Nygren och Elisabeth Ökvist till nya styrelsemedlemmar. Styrelsen för 2020 består alltså av:

Emma Sköld, ordförande

Ellinor Mella, vice ordförande

Jessica Metsävainio, sekreterare

Veronica Danielsson, kassör

Ida Blomqvist, webbansvarig

Elisabeth Ökvist, ledamot, representat i SACO-rådet

Lena Nygren, ledamot

Ingegerd Tano, ledamot

Anna Franklin, ledamot

På årsmötet beslutades att det på grund av COVID-19 blir svårt att genomföra planerade aktiviteter såsom barnvagnsmarschen, prideparaden och dylikt. Vi hoppas att läget förbättras snarast och att SBF Norrbotten snart kan göra mer aktiva insatser.

 

Lämna en kommentar