Politikersamtal på barnmorskans dag

På internationella barnmorskedagen den 5 maj samlade Kristianstads läns Barnmorskeförening politiker från region Skåne för samtal om barnmorskeyrket och frågor som förbundet och lokalföreningen arbetar med både nationellt och internationellt.

Syftet var att belysa barnmorskeprofessionen och några av de lokala och nationella frågor som föreningen tycker är viktiga. Föreningen presenterade ett förslag om ett regionalt Barnmorskeråd. Mötet hölls på Länsmuséet i Kristianstad och förutom inbjudna politiker, som alla tackat ja, deltog ett stort antal medlemmar från Barnmorskeföreningen.

Vill du veta mer? Läs i Jordemodern nr 6, juni 2015, eller ta kontakt med styrelsen i Kristianstad, lokalföreningens ordförande Christina Vallén.

Lämna en kommentar