Styrelsen Kristianstads Barnmorskeförening

Ny styrelsen i Kristianstads Barnmorskeförening – årsmötet 2017.

Den 4 april höll Kristianstads läns Barnmorskeförning årsmöte.  Årsmötet valde ny lokalföreningsordförande och styrelseledamöter för kommande period.

Ordförande

Vice ordförande Kristina Kämpargård

Sekreterare

Vice sekreterare Erika Ahlgren

Kassör Maria Westerdahl

Övriga ledamöter:
Aleksandra Nived, Ida-Maria Holmqvist, Kristina Biel, Vibeke Tham, Ann-Sofie Normann.

I styrelsen finns representanter från gynekologi, förlossningsvård, BB, mödrahälsovård och ungdomsmottagning.