Kategori “Föreningsmöte”

2017-05-05, Föreningsmöte, Internationellt

Den 5 maj firar alla barnmorskor den Internationella Barnmorskedagen. International Day of the Midwife 5 May 2017 #IDM2017 Midwives, Mothers…

2017-04-27, Allmänt, Föreningsmöte

Nu är det dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse! Barnmorskeförbundet främjar och utvecklar barnmorskans profession och verksamhetsområde. Barnmorskeförbundet verkar…

2017-04-27, Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete, Vårdfrågor

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars…

2017-04-05, Kristianstad, Föreningsmöte

Ny styrelsen i Kristianstads Barnmorskeförening – årsmötet 2017. Den 4 april höll Kristianstads läns Barnmorskeförning årsmöte.  Årsmötet valde ny lokalföreningsordförande…

2016-12-15, Stockholm, Föreningsmöte

Ta del av  föreläsningen om sexualitet och migration med Kalle Norwald på Barnmorskesällskapets senaste medlemsmöte!    …

2016-11-07, Uppsala, Föreningsmöte

Ordförande Evelina Holtby Kassör Evelina Bäccman Sekreterare Emma Eriksdotter Lööv Övriga ledamöter Ann-Sofie Brosché Märta Cullhed Engblom Johanna Skogholt Jobs…

2016-10-27, Västmanland, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Ordförande Katarina Lagerby (omval 2017) Vice Ordförande Magdalena Mattebo (omval 2017) Kassör Gun-Maj Hellman (omval 2017) Sekreterare Åsa Brunzell (omval…