Ordförandebrev augusti 2015 – ny styrelse Kalmar

Hej! Jag vill börja med att presentera mig, jag är EvaLi Lindström ordförande för Kalmar läns barnmorskeförening sedan årsmötet i maj 2015. Fick då förtroendet att ta över uppdraget efter Susanne Carlsson som varit ordförande med stort engagemang och hjärta, vilket vi tackar henne för. Hon sitter kvar som suppleant i styrelsen vilket gör att vi kommer att få del av hennes erfarenhet även i framtiden.
Jag arbetar på kvinnokliniken i Kalmar, delvis kliniskt och delvis med administrativa uppdrag bl.a. som LSA och klinikens avvikelsehantering. Ni når mig på .

Ytterligare ett nyval gjordes vid årsmötet – Marie Gerlström. Hon arbetar nu på MHV i Nybro men till hösten kommer hon att börja på förlossningen/BB i Kalmar. Marie tog över ansvaret för föreningens kassa. Helena Sten önskade lämna ifrån sig den uppgiften men sitter kvar i styrelsen, vi tackar även henne för det goda arbete hon gjort med kassahanteringen.

Styrelsen efter årsmötet 2015:
Ordförande: EvaLi Lindström (nyval)
Vice ordförande: Helen Ämtvall (omval)
Sekreterare: Kerstin Lindvall (omval)
Kassör: Marie Gerlström (nyval)
Webbansvarig: Anna Ljungström (omval)
Ledamöter: Frida Nord Persson, Helena Sten, Annette Wangejad, Maria Ringenhag
Suppleanter: Susanne Carlsson, Britt-Sofi Fors, Karin Liljesand, Carina Eriksson

Vi har nu lämnat semesterperioderna som vi visste skulle innebära påfrestningar och utmaningar för alla i vården och därmed även för oss. Svårigheter att bemanna våra schema är något som tyvärr har blivit vardagsmat för oss alla. Det gäller att vi står tillsammans för att få till stånd ändring på detta inom en tillräckligt snar framtid. Barnmorskeförbundet har nu gått ut och uppmanar oss att inleda dialog med våra politiker och ledning i landstinget. Se bifogat utdrag från Barnmorskeförbundets hemsida.

Vi har en frivilligavgift på 100 kr som du kan betala in på bankgiro 5127-8026 Kalmar Läns Barnmorskeförening eller direkt till kassören.

Vi har samlat pengar till en kollega i Tanzania för att hon ska kunna vidareutbilda sig med en mastersexamen och därefter fortsätta utbilda på sjukhuset i Ilembula. Hösten 2014 reste en grupp av oss till Tanzania för att överlämna dessa pengar. Av olika anledningar har hon inte påbörjat sin utbildning och i dagsläget ser det ut som att pengarna i stället kommer att användas för att stötta elever som inte har så stora ekonomiska resurser. Kontakten hålls vid liv och pengarna finns avsatta för detta på skolan/sjukhuset.

Jag hoppas ni har haft en härlig sommar och kunnat ta vara på er lediga tid, njutit av naturen, familjen, bad och den sol och värme som bjöds emellanåt. Förhoppningsvis har ni haft en ledighet som kan göra det lättare att hålla ut trots svårigheter och belastningar.

Vänliga hälsningar EvaLi

Lämna en kommentar