Medlemsmöten hösten 2019

Medlemsmöten med facklig information har under hösten anordnats i Västervik och Kalmar. God uppslutning och möjlighet att ställa frågor till våra fackliga företrädare bland annat Helen Bengtsson och Emma Lindgren.