Byte av ordförande i Kalmar Läns Barnmorskeförening

Då EvaLi Lindström tillträtt som tillförordnad avdelningschef på BB/ Förlossning/ Spec-MVC i augusti 2016 väljer hon att kliva av ordförandeskapet i Barnmorskeföreningen. Föreningen har valt Kerstin Lidalen som tillförordnad ordförande i föreningen. Sofia Ingvarsson sitter kvar på posten som vice ordförande. Anna Ljungström tar på sig rollen som ställföreträdande sekreterare.

Lämna en kommentar