BUS i Kalmar 12 oktober 2018

BUS står för ”Barnmorskors Utveckling i Småland”.

Sedan 2001 har Smålands barnmorskor träffats regelbundet cirka vartannat år i Jönköping, Växjö eller Kalmar. Genom att träffas på detta sätt har vi möjlighet att ventilera olika frågor, öka sammanhållningen i barnmorskekåren samt utveckla vår kompetens och yrkesroll. Genom föreläsare och utställningar får vi möjlighet att ta del av aktuell vetenskap, fortlöpande utveckling inom vår profession samt nya produkter på marknaden. I år ses vi i Kalmar!

Program och anmälan till BUS-dagen 12 oktober 2018.
Det är nu åter Kalmar Läns Barnmorskeförening som ska stå som värd.
Varmt välkomna till Kalmar!