Barnmorskebrev till alla medlemmar i Kalmar

Barnmorskebrev

Till alla Barnmorskor i Kalmar Län , februari 2014

Här kommer en presentation av styrelsen i Kalmar Läns Barnmorskeförening:

Ordförande: Susanne Carlsson

Vice ordförande: Helen Ämtvall

Sekreterare: Kerstin Lidalen

Kassör: Helena Sten

Webbansvarig: Anna Ljungström

Ledamöter: Karin Liljesand, Annette Wangejad, Eva Hallström, Frida Nordh Persson, Britt-Sofie Fors, Ritva Loupa

Revisorer: EvaLi Lindström, Britt-Marie Milesson

Revisorsersättare: Berit Sjöö, Gullis Hast

Valberedningen: Maria von Zweigbergk, Britt Wahlman, Carina Eriksson

Man blir automatiskt medlem i lokalföreningen om man är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet (SBF). Man kan däremot inte vara medlem i lokalföreningen om man inte är medlem i SBF! Hör av dig till någon i valberedningen eller styrelsen om du är intresserad av att gå med i din lokala styrelse.

På årsmötet togs beslut om att den frivilliga avgiften på 100 kr / medlem och år blir bidraget till den årliga gåvan. Den ska oavkortat gå till en Tanzaniansk barnmorskas vidareutbildning till lärare/kandidatexamen i Tanzania. Vi har tidigare år donerat 500kronor till Operation Smile.

Avgiften kan man betala direkt till kassören eller till bankgiro: 5127-8026 Kalmar Läns Barnmorskeförening.

På SBF:s hemsida kan men t.ex. läsa om konferensen i Reproduktiv Hälsa som gick av stapeln i oktober 2013. Klicka på fliken lokalföreningar. På Kalmars hemsida lägger vi bl.a ut protokoll från årsmöten.

Vi vill i Kalmar Läns Barnmorskeförening

vara en mötesplats där medlemmar träffas, lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Tillsammans vill vi bredda vårt kunskapsområde genom att lyfta fram projekt, studier och forskning som rör oss barnmorskor.

 

Preliminärt datum för årsmötet är 10/4 2014
Vänliga hälsningar styrelsen/ Susanne Carlsson