Årsmöte i Kalmar 2019

2019 04 11 Kalmar Läns Barnmorskeförenings årsmöte ägde rum på Familjecenter i Oskarshamn. Eva Nordlund vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet  deltog. Det var en givande kväll med mycket information och inspiration. Svenska Barnmorskeförbundet är sedan 2019 01 01 en del av SRAT. Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig facklig förening inom SRAT. Förbundet ska driva yrkesprofessionens frågor med fackligt stöd av SRAT

Vi hoppas att allt fler känner att detta är rätt väg framåt, att vi är och blir många som tillsammans vill arbeta för förbättrade arbetsvillkor för barnmorskor, individers sexuella hälsa och den gravida/ födande kvinnan.