Jönköping — Aktuellt & debatt

2014-12-01, Jönköping, Föreningsmöte, Konferens, Utbildning

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg…