Jönköping verksamhetsberättelse 2020

2020 inleddes med medlemskväll på Grafitgrå där Svenska barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund gästade oss och berättade om barnmorskans historia. Efter detta blev det ett annorlunda år, så även för Jönköpings barnmorskesällskap. Året 2020 var barnmorskans år och styrelsen hade därför planerat att fira på barnmorskans dag den 5 maj i samband med Vårruset. På grund av pandemin kunde inte detta event genomföras.

Inför barnmorskans dag träffade Anai, Erica och Hanna, Rachel de Basso (regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län) samt skrev och skickade in en ramtext till media. Olika trivselkvällar för medlemmar planerades, men dessa fick ställas in på grund av restriktionerna.

Under året har förbundet arrangerat regelbundna webbinarier för styrelsen och fackligt förtroendevalda som även styrelsemedlemmar från lokalföreningen deltagit i. Under året har 6 styrelsemöten hållits. De flesta av dessa möten har varit digitala. Erica har suttit med i förbundsstyrelsen och har därför kunnat rapportera fortlöpande till lokalföreningen om projekt som pågått nationellt. Vi kan glädjande konstatera, att vi trots ett tufft år, ökat i medlemsantal.

Styrelsen tackar för förtroendet och lämnar härmed sina platser till förfogande.