Nätverksträff för barnmorskor som möter asylsökande och utlandsfödda

 

Den 6 oktober 2017 samlades barnmorskor som arbetar med migranter, asylsökande och utlandsfödda i Halmstad. Initiativtagare och värdar var Region Hallands asylbarnmorskor. Träffen var en fortsättning på den workshop som arrangerades på konferensen Reproduktiv Hälsa i maj 2017 i Jönköping.

På programmet fanns information om Region Hallands Asylbarnmorska, ett projekt som pågått sedan september 2016 till och med oktober 2017. Kulturdoulor berättade om hur de arbetar inom kvinnohälsovården och på förlossningen. Under gruppdiskussionerna lyftes bland annat problemet med information på olika språk, preventivmedel till asylsökande, organisationsmodeller för utlandsfödda samt efterfrågan av nationella riktlinjer för vården av utlandsfödda.

Emma Cooper från Jämtland kommer fortsättningsvis att fungera som samordnare för den information som i finns på olika språk samt uppdatera nätverket när ny information på olika språk tillkommer. Jenny Dalsmark från Halland kommer att ha en samordnande funktion för nätverket och information om nätverket och träffar kommer att finnas på Barnmorskeförbundets hemsida.

Nästa nätverksträff blir i Skövde våren 2018.
Hör av dig om du vill vara med! Alla barnmorskor som är intresserade av att utveckla vården för utlandsfödda är välkomna.

Barbro Fritzon
Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet

Samordnare för nätverket:
Samordnare för information på olika språk:

 

Lämna en kommentar