Projekt ny Föräldrautbildning – Göteborg

Hej!
Vi, Linda Asp och Sofia Jansson, arbetar som barnmorskor på Familjecentralen i Bergsjön i Göteborg. Vi driver ett projekt med att utforma en ny Föräldrautbildning som bättre ska kunna möta vår målgrupp. I vårt område har cirka 95 procent utomnordisk härkomst, utbildningsnivån skiftar från analfabetism till universitetsstudier, många har en pressad ekonomisk situation och lever i social utsatthet. Vi vill komma i kontakt med kollegor som arbetar i liknande områden runt om i Sverige för att få tips, hjälp och möjliggöra erfarenhetsutbyte.
I hopp om många svar!

 

Lämna en kommentar