Göteborg: Information om årsmötesförhandlingarna

Med tanke på rådande omständigheter avseende Covid-19, har styrelsen beslutat att årsmötesförhandlingarna i år kommer att skötas genom  mailkontakt. Alla våra medlemmar som vi har e-mail till kommer således inom en snar framtid att få mail. Vi i styrelesen har därför  önskemål om att samtliga medlemmar svarar på meddelandet.

Vet du med dig att du inte har angett din e-mail  ombeds du kontakta styrelseordförande Lena Rissanen så att du kan ta del av förhandlingarna.

Du kan även ta del av förhandlingarna genom att klicka på länkarna nedanför.

Valberedningen2020-04-23

Bokslut2019GbgBm-sällskap

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Revisionsberättelse 2019

Normalstadga för lokalförening_barnmorskeförening_barnmorskesällskap