Vivian Wahlbergs forskningsfond

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Forskarstipendium 2018
10 000 kronor
FRÅN VIVIAN WAHLBERGS FORSKNINGSFOND

Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

      I år prioriteras särskilt studier med fokus på flyktingars

      och nyanländas sexuella och reproduktiva hälsa.

Vivian Wahlberg

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse: bakgrund, målsättning och metod (högst 2 sidor). Därtill bifogas sammandrag av meriter (högst 1 sida) samt namn på eventuell referens-/kontaktperson. Observera att ansökan på mer än 4 sidor ej kommer att behandlas.

Ansökan ska sändas i två exemplar till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg), Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm. Stipendiet är på 10 000 kronor (eventuellt 2 st à 5 000 kr).
Sista ansökningsdag 1 april 2018.