Vivian Wahlbergs forskningsfond: forskarstipendium 2022

Vivian Wahlbergs forskningsfond sista ansökningsdag 1 april 2022.

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt.

Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse: bakgrund, målsättning och metod (högst 2 sidor). Därtill bifogas sammandrag av meriter (högst 1 sida) samt namn på eventuell referens-/kontaktperson.

Observera att ansökan på mer än 4 sidor ej kommer att behandlas.
Sista ansökningsdag 1 april 2022.

Ansökan ska sändas i två exemplar till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg), Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm. Stipendiet är på 15 000 kronor (eventuellt 3 st à 5 000 kr).