Sommarbemanning på Svenska Barnmorskeförbundets kansli

Svenska Barnmorskeförbundets kansli har öppet med sommarbemanning från och med midsommar och julimånad.

Det kan vara svårare att nå oss via telefon 08-107088 under sommaren.
Mejla då istället till .
Vi besvarar kanslimejlen så snart vi kan.

Facklig medlemsservice
Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
Om du behöver hjälp och stöd med fackliga frågor som arbetsmiljö, lön eller ditt fackliga medlemskap tar du kontakt med vår medlemsservice på SRATs kansli på 

Medlem
Du kan själv kontrollera dina medlemskapsuppgifter på Min sida på SRATs webbplats där du loggar in med BankId.

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.
Mer information hittar du här på hemsidan.
Frågor och svar och medlemsansökan via webb hittar du här.

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen och lokalföreningar
Förbundsstyrelsens kontaktuppgifter hittar du här.

Vecka 26 -28 kontakta vice ordförande Susanne Åhlund

Vecka 29-31: kontakta ordförande Eva Nordlund

Lokalföreningarna hittar du här.

Jordemodern annonsbokning
Information om annonsering i Jordemodern hittar du här.
All annonsbokning sker via mejl. Sista bokningsdag för att annonsera i Jordemoderns septembernummer är den 12 augusti. 

Svenska Barnmorskeförbundet önskar alla en skön sommar!
Kansliet är bemannat som vanligt från och med första veckan i augusti.