Medlemsservice hösten 2020. Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundets kansli och medlemsservice.

Mejla till . Vi besvarar kanslimejlen så snart vi kan.

Facklig medlemsservice
Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
Om du behöver hjälp och stöd med fackliga frågor som arbetsmiljö, lön eller ditt fackliga medlemskap tar du kontakt med vår medlemsservice på SRATs kansli på 

Medlem
Du kan själv kontrollera dina medlemskapsuppgifter på Min sida på SRATs webbplats där du loggar in med Bank Id.

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.
Mer information hittar du här på hemsidan.
Frågor och svar och medlemsansökan via webb hittar du här.

Studerandemedlem – barnmorskeutbildning
Under din barnmorskeutbildning kan du vara studerandemedlem i den professionella sammanslutningen Svenska Barnmorskeförbundet.  Du betalar ingen avgift under din studietid.
När du är klar med din barnmorskeutbildning är du välkommen som yrkesverksam medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Du får då ett fackligt
medlemskap i SRAT, medlemsförmåner, arbetsrättslig hjälp och fackligt stöd och service från våra förtroendevalda och SRAT.
Frågor och mer information: kontakta vår

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen och lokalföreningar
Förbundsstyrelsens kontaktuppgifter hittar du här.

Lokalföreningarna hittar du här.

Jordemodern annonsbokning
Information om annonsering i Jordemodern hittar du här.
All annonsbokning sker via mejl. Sista bokningsdag för att annonsera i Jordemoderns septembernummer är den 12 augusti. 

Svenska Barnmorskeförbundets kansli arbetar delvis hemifrån.
Mejla till .
Vi besvarar kanslimejlen så snart vi kan.