Nätverk för doktorander

Som ny doktorandrepresentant i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd känns det viktigt för mig att nå ut till doktorerande barnmorskor i landet. Jag är intresserad av vad ni tycker är viktigt att jag förmedlar i möten med vetenskapliga rådet som sker två gånger per år. Jag önskar även bilda ett nätverk och ett slags forum, där vi kan träffas och diskutera forskning samt livet som doktorand.

Nätverk för doktorander

Skicka gärna ett mail till mig där du beskriver:

• var du är inskriven som doktorand samt hur långt du

har kommit

• vad din forskning fokuserar på

• om du är intresserad av ett nätverk/forum och

i så fall idéer eller önskemål

• vad du tycker är viktigt att jag förmedlar till Barnmorskeförbundet.

Barnmorskeförbundets nätverk för doktorander –
Doktorandnätverk för barnmorskor i Sverige finns  som sluten grupp på facebook.

Amanda Cleeve
Leg. Barnmorska, doktorand, Karolinska Institutet
Doktorandrepresentant i Vetenskapliga rådet