Motionera till förbundsstämman 2023

Nu är det dags att skriva motioner till Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma 23 maj 2023.

Nu kan du som medlem komma med förslag och påverka Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan. Motioner ska vara Svenska Barnmorskeförbundets styrelse tillhanda senast 12 mars 2023.

Förbundsstämman behandlar skriftliga motioner som har kommit till styrelsen senast tio veckor före förbundsstämman. Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med sitt yttrande vidarebefordrar den till Svenska Barnmorskeförbundet.

Motioner ska vara Svenska Barnmorskeförbundet tillhanda senast 12 mars 2023. Lokalföreningar mejlar motioner till Svenska Barnmorskeförbundet förbundsordförande:

eller skickar med post till:
Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm