Forskarstipendium 2021

Vivian Wahlbergs forskningsfond

Sista ansökningsdag 1 april 2021

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska. Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse: bakgrund, målsättning och metod (högst 2 sidor). Därtill bifogas sammandrag av meriter (högst 1 sida) samt namn på eventuell referens-/kontaktperson.

Observera att ansökan på mer än 4 sidor ej kommer att behandlas. Sista ansökningsdag 1 april 2021.

Ansökan ska sändas i två exemplar till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg), Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm. Stipendiet är på 10 000 kronor (eventuellt 2 st à 5 000 kr).