Vivian Wahlbergs forskningsfond

Dags att söka Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Ansökan ska vara inlämnad senast den 7 april.

Forskarstipendium 2017
10 000 kronor
FRÅN VIVIAN WAHLBERGS FORSKNINGSFOND

Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse: bakgrund, målsättning och metod (högst 2 sidor). Därtill bifogas sammandrag av meriter (högst 1 sida) samt namn på eventuell referens-/kontaktperson. Observera att ansökan på mer än 4 sidor ej kommer att behandlas.

Ansökan ska sändas i två exemplar, senast den 7 april 2017 till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg), Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm. Stipendiet är på 10 000 kronor (eventuellt 2 st à 5 000 kr).