Dags att söka Vivian Wahlbergs forskarstipendium 2015!

Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Stipendiet kan sökas av leg. barnmorska.

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse: bakgrund, målsättning och metod (max 2 sidor). Därtill bifogas sammandrag av meriter (max 1 sida) samt namn på eventuella referens-/kontaktpersoner. Observera att ansökan på mer än 4 sidor kommer ej att behandlas.

Ansökan ska sändas i två exemplar, senast den 25 april 2015 till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg), Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm.

Stipendiet på 10 000 kronor (eventuellt 2 st á 5000 kronor) kommer att utdelas i samband med Svenska Barnmorskeförbundets konferens Verksamhetsförlagd utbildning i Umeå den 7-8 maj 2015.

Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond

Annons kommer i Jordemodern nr 3 mars 2015.