Nyheter från Älvsborg och Norra Bohuslän

Barnmorskeföreningen Älvsborg och Norra Bohuslän sträcker sig över ett stort geografiskt område i Västra Götalandsregionen med Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården som upptagningsområden. Lokalföreningens hemsida har inte använts tidigare och vi hoppas nu att denna nystart kan möjliggöra att informationen lättare når ut till alla i vårt område.

Ordförande för styrelsen är för närvarande Marléne Eriksson, barnmorska på KK/BB på SÄS, Borås. I styrelsen sitter just nu 8 personer som alla arbetar på SÄS. Kontaktuppgifter till ordförande finns här på hemsidan.

Kanske kan vi med hjälp av denna nya hemsida bygga upp ett nytt samarbete med medlemmar i övriga områden! Det som är på gång i skrivande stund är att ordförande samt ombud Elisabeth Davidsson deltar på ombudsmötet den 22 oktober samt konferens Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober 2013. Vi planerar också en utbildningskväll i månadsskiftet februari/mars 2014. Dessa förberedelser är i full gång.

Vi kommer att försöka uppdatera hemsidan så ofta som möjligt.
Har ni frågor och funderingar, hör gärna av er via mejl – se kontaktuppgifter.
Lokalföreningsordförande, Marléne Eriksson