120-års jubileum för Barnmorskeföreningen Älvsborg och Norra Bohuslän

Kom och fira vårt jubileum!

Jubileumsfesten kommer att gå av stapeln i Borås 5/5 2018. Gäller er som är medlemmar i lokalföreningen.

Ha koll på hemsidan för fortlöpande information.

Välkomna

Lämna en kommentar