Jämtland

Jämtlands Lokalförening

Jämtlands läns barnmorskeförening bildades 19 januari 1888 i Östersund. Svenska Barnmorskeförbundets grundare Johanna Bovall Hedén (1837-1912) fick som nyutexaminerad barnmorska, 21 år gammal, sin första anställning i Jämtland, Kalls socken, Huså Bruk år 1858.

Jämtland har i skrivande stund 84 medlemmar.

Vår styrelse:

Ordförande
Ulrika Dagher

Kassör
Viktoria Loo

Ledamöter

Anna Maria Winerdal- Ring
Lillemor Olsson
Emma Cooper
Maria Salander
Kristina Jonsson
Anette Johansson
Sandra Lehman

Revisorer
Eva-Marie Sandhammar
Torill Hallqvist

Valberedning
Ulla Tysk
Kerstin Jonsson
Ingrid Haglund