Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades 1885 på initiativ av bland annat Johanna Hedén som var barnmorska under tidigt 1900-tal & Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades ett år före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal vid namn Agora. När vi samlas inleder vi med att njuta av en buffé till självkostnadspris.

Vår styrelse 2016:

Ordförande:

Kassör:

Ledamöter:
Anna Wessberg


Normal förlossningen SU/Mölndal,
doktorand


Internationellt arbete


Normal förlossningen, amningsmottagning SU/Östra