Medlemsmöte med föreläsning

Sörmlands Barnmorskeförening inbjuder till medlemsmöte med föreläsning.

Torsdagen den 12 oktober klockan 18.00. Lisbet Brevig från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer och informerar oss om hur vi kan förbereda oss inför eventuella längre strömavbrott m.m. Lokal meddelas senare ( Katrineholm, Flen eller Malmköping) och vid anmälan. Enklare förtäring bjudes.
Anmäl er helst så snart som möjligt och senast 9/10.  Anmälan till ordförande Christina von Feilitzen – se annons i Jordemodern nr 9 september 2017.