Kategori “Vårdfrågor”

KonferensKonferens, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi bjuder in till temadag Abort på ABF-huset i Stockholm den 13…

KonferensForskning, Konferens, Vårdfrågor

Hur ska framtidens mödrahälsovård se ut? Barnmorskeförbundet bjuder in till en temadag om Framtidens mödrahälsovård, den 15 november 2017 i…

KonferensFöreningsmöte, Konferens, Utbildning, Vårdfrågor

Barnmorskeförbundets årliga Chefskonferens  den 4-5 december 2017 på Värdshuset Lasse Maja konferens i Barkaby. Program (med reservation för ändringar) Måndag 4…

KonferensForskning, Konferens, Vårdfrågor

Konferens Reproduktiv Hälsa den 15-16 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Barnmorskeförbundet välkomnar abstrakt inom reproduktiv, perinatal & sexuell hälsa…