Kategori “Allmänt”

Göteborg, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Göteborgs barnmorskesällskap inbjuder till medlemsmöte tisdag den 20/2 kl 18.30 på Födelsehuset Haga kyrkogata 26 ”FEEL-GOOD-YOGA” känn dig stark frisk…

Värmland, Allmänt, Debatt, Föreningsmöte, Nyheter

Med anledning av tidigare beslut på Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2017, om fortsatt utredning att bilda eget fackförbund är ni alla välkomna…

Allmänt, Forskning

Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum. Well-being and diabetes management Datum: 2018-03-16 Tid: kl. 13-16 Plats: Academicum…

Malmöhus, Allmänt, Debatt, Föreningsmöte, Nyheter

Med anledning av tidigare beslut på Barnmorskeförbundets årsstämma, om fortsatt utredning att bilda eget fackförbund är ni alla välkomna till…

Älvsborg, Allmänt, Föreningsmöte

Kom och fira Älvsborg och Norra Bohusläns 120- årsjubileum. Kommer att gå av stapeln i Borås 5/5 2018. Gäller er…

Älvsborg, Allmänt, Föreningsmöte

    Årsmöte 2018 Älvsborg och Norra bohus län. 15/5 2018 kl 18.00. Våra nyutexaminerade kollegor berättar om sina magisteruppsatser…