Årsmöte Älvsborg – Norra Bohuslän

 

 

Årsmöte 2018 Älvsborg och Norra bohus län. 15/5 2018 kl 18.00.
Våra nyutexaminerade kollegor berättar om sina magisteruppsatser.

Mat och dryck serveras, betalas på plats!

Anmälan till ordförande på Mail, v.g. se lokala hemsidan för mer information