Internationella rådet

Syftet med förbundets internationella arbete är att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det internationella arbetet leds av förbundsordförande Mia Ahlberg med stöd av särskilt sakkunniga inom området.

Förbundsstyrelsen(2016) har tagit över de uppgifter som tidigare legat på internationella rådet. Särskilt sakkunniga i internationella frågor och global sexuell och reproduktiv hälsa utses av förbundsstyrelsen.

Ledamöter och internationellt sakkunniga har till uppgift att

 • Brett främja intresse och förståelse kring frågor som rör global sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och barnmorskors möjlighet att verka för god hälsa för alla.
 • Lämna sakkunnig information samt bidra till förbundets internationella strategier.
 • På förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt.
 • Verka som sakkunnig till SIDA och andra samhällsföreträdare.
 • När någon enskild medlem företräder förbundet ska förbundets syn och policy i internationella frågor föras fram.

Sakkunniga

Särskilt sakkunniga barnmorskor inom området internationell sexuell och reproduktiv hälsa är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Internationellt nätverk

För att samla erfarenheter och intresse för internationella frågor finns ett nätverk för medlemmar. Kontakta förbundsstyrelsen
Det går också bra att kontakta

Projekt

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer för att stödja barnmorskeprofessionen och barnmorskeorganisationer i andra länder.

Barnmorskeförbundets internationella samarbeten

Nordiskt Jordemoderförbund – Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge.
EMA European Midwives Association
ICM International Confederation of Midwives

 

 • Mia Ahlberg

  Förbundsordförande, kontaktperson internationella frågor

  Mia Ahlberg
 • Ingela Wiklund

  ICM Board (2014-2017), ledamot Northern Europe, kassör, International Confederation of Midwives

  Ingela Wiklund
 • Barbro Fritzon

  Förbundsstyrelsen, kontaktperson Internationellt nätverk

  Barbro Fritzon

Är du intresserad av Barnmorskeförbundets internationella arbete? Skicka ett meddelande!