Internationella rådet

Syftet med förbundets internationella arbete är att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det internationella arbetet leds av förbundsstyrelsen med stöd av särskilt sakkunniga inom området.

Särskilt sakkunniga i internationella frågor och global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utses av förbundsstyrelsen.

Internationella rådet har till uppgift att

 • brett främja intresse och förståelse kring frågor som rör global sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och barnmorskors möjlighet att verka för god hälsa för alla
 • lämna sakkunnig information samt bidra till förbundets internationella strategier
 • på förbundsstyrelsens uppdrag driva enskilda projekt
 • verka som sakkunnig till SIDA och andra samhällsföreträdare.
 • När någon enskild medlem företräder förbundet ska förbundets syn och policy i internationella frågor föras fram.

Sakkunniga

Särskilt sakkunniga barnmorskor inom området internationell sexuell och reproduktiv hälsa ingår i internationella rådet och är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Internationellt nätverk

För att samla erfarenheter och intresse för internationella frågor finns ett nätverk för medlemmar. Kontakta förbundsstyrelsen, internationell sekreterare
Det går också bra att kontakta

Projekt

Barnmorskeförbundet samarbetar med andra organisationer för att stödja barnmorskeprofessionen och barnmorskeorganisationer i andra länder.

Barnmorskeförbundets internationella samarbeten

Nordiskt Jordemoderförbund – NJF – Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge.
EMA European Midwives Association
ICM International Confederation of Midwives

 

 • Barbro Fritzon

  Förbundsstyrelsen, internationell sekreterare, sammankallande internationella rådet

  Barbro Fritzon
 • Mia Ahlberg

  Förbundsordförande, representant i NJF och EMA

  Mia Ahlberg
 • Ingela Wiklund

  ICM Board (2014-2017), ledamot Northern Europe, kassör, International Confederation of Midwives

  Ingela Wiklund

Är du intresserad av Barnmorskeförbundets internationella arbete? Skicka ett meddelande!