Kategori “Utbildning”

2017-01-18, Forskning, Utbildning, Vårdfrågor

MIMA – MIDWIVES MANAGEMENT DURING THE SECOND STAGE OF LABOUR IN RELATION TO PERINEAL OUTCOME. Projektet syftar till att undersöka…

2016-08-24, Forskning, Utbildning

Som ny doktorandrepresentant i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd känns det viktigt för mig att nå ut till doktorerande barnmorskor i…

2016-06-30, Västernorrland, Stipendium, Utbildning

Alla medlemmar i Västernorrlands barnmorskesällskap har möjlighet att ansöka om medel för utbildning ur Hilma Karlssons fond. Ansökan skall vara…

2016-03-02, Nyheter, Utbildning, Vårdfrågor

Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor, det visar Socialstyrelsens statistikrapport 2016…

2016-01-21, Stockholm, Nyheter, Utbildning

Inför examen av Sophiahemmet Högskolas första kull av barnmorskor anordnades ett mingel med posterutställning där barnmorskestudenterna presenterade sina magisteruppsatser. De…