Kategori “Utbildning”

2017-11-23, Halland, Allmänt, Föreningsmöte, Internationellt, Nyheter, Samarbete, SRHR sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utbildning, Vårdfrågor

  Den 6 oktober 2017 samlades barnmorskor som arbetar med migranter, asylsökande och utlandsfödda i Halmstad. Initiativtagare och värdar var…

2017-08-16, Forskning, Samarbete, Utbildning, Vårdfrågor

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram…

2017-01-18, Forskning, Utbildning, Vårdfrågor

MIMA – MIDWIVES MANAGEMENT DURING THE SECOND STAGE OF LABOUR IN RELATION TO PERINEAL OUTCOME. Projektet syftar till att undersöka…

2016-08-24, Forskning, Utbildning

Som ny doktorandrepresentant i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd känns det viktigt för mig att nå ut till doktorerande barnmorskor i…

2016-06-30, Västernorrland, Stipendium, Utbildning

Alla medlemmar i Västernorrlands barnmorskesällskap har möjlighet att ansöka om medel för utbildning ur Hilma Karlssons fond. Ansökan skall vara…