Kategori “Nyheter”

2017-06-15, Stockholm, Nyheter, Vårdfrågor

En ny amningsmottagning har öppnat i Stockholm med några av landets främsta amningsexperter i personalstyrkan. Det känns fantastisk att äntligen…

2017-06-13KonferensFöreningsmöte, Internationellt, Konferens, Nyheter

Barnmorskeförbundet till Toronto 2017:  31st ICM Triennial Congress. #icmlive #midwivesmatter #midwives4all #moremidwives Mia Ahlberg och Susanne Åhlund deltar och representerar…

2017-06-13, Jordemodern, Nyheter

När nya barnmorskor inte vill eller vågar jobba under sommaren är det lätt att förstå varför. Många erfarna barnmorskor säger också…

2017-05-18, Stockholm, Nyheter

Enkät till barnmorskor i Sverige:  Återkomma till alternativt börja arbeta inom förlossningsvård. Vi i Stockholms Barnmorskesällskap skulle bli glada om du…

2017-03-31, Nyheter, Vårdfrågor

Regeringen har annonserat om ytterligare statsbidrag till förlossningsvården. Det är pengar som behövs för att trygga barnmorskebemanningen och den barnmorskekompetens…