Kategori “Jordemodern”

2016-12-16, Jordemodern

Kvinnors självständighet, handlingsutrymme och valmöjligheter I maj 2016 deltog jag i en konferens i Basel. Det var European Society of…

2016-09-27, Forskning, Jordemodern, Vårdfrågor

Amning är beroende av samhällets stöd. Amning är för många också ett känsligt ämne och samhällsdebatten är ofta hård och…

2016-06-14, Jordemodern

Jordemodern planerar ett kommande temanummer om etik & juridik. Etik i vardagen – vad diskuterar ni på jobbet? Arbetar du…

2016-04-02, Forskning, Jordemodern, Nyheter, Vårdfrågor

Ingegerd Hildingsson, Ingela Rådestad och Erica Schytt har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet – Bidragsbeslut Medicin och hälsa 2015 projektbidrag.  En…

2015-12-04, Jordemodern, Konferens, Samarbete, Vårdfrågor

Socialstyrelsen utlyste i september bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera…

2015-11-25, Malmöhus, Internationellt, Jordemodern

Vi är två barnmorskor och tvåbarnsmammor som bor och jobbar i Skåne. Vi bestämde oss för att åka till Grekland…

2015-11-04, Föreningsmöte, Jordemodern, Nyheter

Efter åtta år som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet lämnar jag nu mitt uppdrag. Mina åtta år som ordförande har för…

2015-09-23, Kalmar, Internationellt, Jordemodern, Samarbete, Utbildning

Kalmar Barnmorskeförening besöker Tanzania – lämnar bidrag till kollegas fortbildning till lärare. Vår barnmorskeförening har under tre år samlat pengar…

2015-08-25, Debatt, Jordemodern

I början av juni bjöd Region Skåne in tjänstemän, politiker och berörda professioner till ett seminarium om hemförlossningar. Syftet var…