Kategori “Allmänt”

2017-11-23, Halland, Allmänt, Föreningsmöte, Internationellt, Nyheter, Samarbete, SRHR sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utbildning, Vårdfrågor

  Den 6 oktober 2017 samlades barnmorskor som arbetar med migranter, asylsökande och utlandsfödda i Halmstad. Initiativtagare och värdar var…

2017-11-14, Allmänt, Debatt, Föreningsmöte, Jordemodern, Nyheter

Pressmeddelande 2017-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet: – Vi äger barnmorskornas professions- och kompetensfrågor sedan 1886. Nu vill vi också driva avtals-, villkors…

2017-11-08, Allmänt, Jordemodern, Nyheter, Samarbete

På Skansen gestaltas hur livet var förr, och en viktig del i livet var starten – födseln. För att kunna…

2017-04-27, Allmänt, Föreningsmöte

Nu är det dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse! Barnmorskeförbundet främjar och utvecklar barnmorskans profession och verksamhetsområde. Barnmorskeförbundet verkar…

2016-10-27, Västmanland, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Ordförande Katarina Lagerby (omval 2017) Vice Ordförande Magdalena Mattebo (omval 2017) Kassör Gun-Maj Hellman (omval 2017) Sekreterare Åsa Brunzell (omval…

2015-09-22, Allmänt, Nyheter

Svenska Barnmorskeförbundet stödjer Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen och vi kommer att ta vårt ansvar för att verka för uppropets…