BUS i Kalmar oktober 2018

BUS står för ”Barnmorskors Utveckling i Småland”.

Sedan 2001 har Smålands barnmorskor träffats regelbundet cirka vartannat år i Jönköping, Växjö eller Kalmar. Genom att träffas på detta sätt har vi möjlighet att ventilera olika frågor, öka sammanhållningen i barnmorskekåren samt utveckla vår kompetens och yrkesroll. Genom föreläsare och utställningar får vi möjlighet att ta del av aktuell vetenskap, fortlöpande utveckling inom vår profession samt nya produkter på marknaden.

Det är nu åter Kalmar Läns Barnmorskeförening som ska stå som värd.

Varmt välkomna till Kalmar 2018 10 12