Här kan DU svara på enkäten!

Svenska Barnmorskeförbundet fackförbundsutredning.
Då många av våra medlemmar inte fått möjligheten att svara på enkäten, bland annat på grund av en inaktuell mailadress eller att den fastnat i brandväggen på jobbmailen, så kommer här en länk för dig som inte tidigare svarat.

Enkät – Barnmorskeförbundet utreder frågan om att bilda fackförbund

Vi blir glada om du som är Barnmorska tar dig tiden att svara.

Du är varmt välkommen att maila din korrekta mailadress, och istället för jobbmailen gärna din privata mailadress,  till

En kommentar till Här kan DU svara på enkäten!

  1. Jag tycker vi ska ha ett eget förbund. Vi har varit anslutna till vårdförbundet länge och inte nått de resultat vi är värda. Trots barnmorskebrist har man inte kommit fram och kunnat höja våra löner till rimlig nivå. Likaså har man inte tagit arbetsmiljön på allvar. Skulle vi lägga ner arbetet inom förlossningsvård och Barnmorskemottagning vem skulle då utföra det? Inom MVC läggs mer och mer uppgifter på oss som tidigare varit läkarnas. Vi har två helt skilda yrken. Sjuksköterska och barnmorska. Barnmorska är ett helt fristående yrke. Vi behöver ett eget förbund som driver våra frågor!!!

Lämna en kommentar