Förfrågan gällande barnmorskors förskrivningsrätt

Skrivelse gällande barnmorskors förskrivningsrätt – östrogenpreparat för vaginalt bruk.

Svenska Barnmorskeförbundet inlämnade hösten 2012 en skrivelse till Läkemedelsverket gällande legitimerade barnmorskors förskrivningsrätt av lågpotenta östrogenpreparat för vaginalt bruk. Läkemedelsverket mottog skrivelsen den 25 oktober 2012 och svarade att de påbörjat förändringsarbetet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSFS 2009:13) om förordnande och utlämnade av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverket tackade för skrivelsen och meddelade att de tar uppgifterna i beaktande under arbetsprocessen som beräknas vara klar december 2013.

Med anledning av att många medlemmar frågar om ärendet har Svenska Barnmorskeförbundet gjort en förfrågan (2013-11-06) till Läkemedelsverket om hur långt man kommit i behandlingen av ansökan gällande legitimerade barnmorskors förskrivningsrätt (lågpotent östrogen för vaginalt bruk). Barnmorskeförbundet har bett om skyndsamt handläggande av ärendet.

3 kommentarer till Förfrågan gällande barnmorskors förskrivningsrätt

  1. Jättebra, inte en dag för tidigt att man ser över frågan. Men, samtidigt kan man fundera över Primolut Nor, borde inte det också diskuteras? Idag kan barnmorskor inte skriva ut detta. Kvinnor vänder sig ofta till barnmorskemottagningar för hjälp men hänvisas vidare till läkare. Menar man att barnmorskor inte har den kompetensen att kunna hantera och bedöma dessa ärenden?!

  2. Svenska Barnmorskeförbundet har fått svar (140122) från Läkemedelsverket som meddelar följande:
    Arbetet med ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit har blivet framskjutet. Översyn där bland annat frågan om utökandet av barnmorskors förskrivningsrätt kommer att ske under 2014.

  3. Man kan ju undra vad som tar sådan tid? Diskussionen har ju funnits länge.
    Håller med om Primolut-Nor som är ett ofta förekommande önskemål från kvinnor.
    Bra att få veta att ärendet ändå är på G!

Lämna en kommentar