Aktuellt

2018-03-16, Älvsborg

Älvsborg och Norra Bohusläns lokalförening inbjuder våra medlemmar till årsmöte. Mötet hålls 15/5 kl 18:00 i konferensrummet på SÄS förlossningsavdelning…

BUS

2018-03-11, Kalmar

BUS står för ”Barnmorskors Utveckling i Småland” Sedan 2001 har Smålands barnmorskor träffats regelbundet cirka vartannat år i Jönköping, Växjö…

2018-01-31, Allmänt, Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundet fackförbundsutredning. Då många av våra medlemmar inte fått möjligheten att svara på enkäten, bland annat på grund av en inaktuell mailadress eller…