Aktuellt

2017-04-27, Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete, Vårdfrågor

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars…

2017-04-27KonferensKonferens

Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangeras i år i samarbete med Jönköpings barnmorskesällskap. Temat är ”Var dags sex” och…

2017-04-25, Debatt, Vårdfrågor

Det är oroande att Socialstyrelsen tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera iordningsställande, administrering och överlämnande av…

2017-04-24, Stockholm, Forskning

Hej! Vi vore väldigt tacksamma om ni kan ta några minuter av er tid att besvara en enkät  ”Om att lära”. Enkäten…

2017-04-11, Debatt, Vårdfrågor

Sverige ska inte tillåta vårdvägran, det några kallar för samvetsklasuler, för hälso- och sjukvårdspersonal. Patientens vårdbehov måste vara i fokus…

2017-04-05, Kristianstad, Föreningsmöte

Ny styrelsen i Kristianstads Barnmorskeförening – årsmötet 2017. Den 4 april höll Kristianstads läns Barnmorskeförning årsmöte.  Årsmötet valde ny lokalföreningsordförande…

2017-03-31, Nyheter, Vårdfrågor

Regeringen har annonserat om ytterligare statsbidrag till förlossningsvården. Det är pengar som behövs för att trygga barnmorskebemanningen och den barnmorskekompetens…